kumelendik telefon

Sosyal Medya

Marka Tescil

MARKA TESCİL VE MARKA VEKİLLİĞİ HAKKINDA

Kümelendik Platformu olarak Marka Tescil işlemlerini 523 Sicil Numarası ile Türk Patent Enstitüsü Siciline kayıtlı Marka Vekili ve Patent Vekili Murat KUŞ yetkisi ve imzası ile yapmaktayız. İşletmelerimizin MARKA TESCİL, MARKA YENİLEME ve diğer işlemlerinde vekaletname verecekleri ve ücret ödeyecekleri kişilerin MARKA VEKİLLİK BELGELERİNİ TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ NEZDİNDE sorgulamaları fevkalade önem arz eden bir konudur.

Kalkınma Ofisi Ltd. Şti.

Marka Tescil

Kalkınma Ofisi Ltd.Şti. koordinasyonunda konularında ihtisaslaşmış uzmanların üst kimlik olarak kümelendiği hizmet platformudur. Hizmetlerini yetki kıstaslarıyla tanımlanmış koordinatörler gözetiminde vermektedir. Ülke genelinde yaşanan bilgi kirliliğini aşacak birikime sahip uzmanlarımız; işletmelerimizin ihtiyaç duydukları donanım ihtiyacına cevap vererek ticaret hayatımızdaki bu büyük boşluğu doldurmaktadırlar. Kümelendik Platformu süreci yakından takip ederek yatırımcılarımızın ve ticaret erbabımızın bilgi alma taleplerini anlık karşılama potansiyeline sahiptir.
 

Detaylar için...
Marka Tescil

Marka Tescil

Marka; ilgili kararnamede de anlam bulduğu üzere " bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların bic¸imi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti içerir. "Marka Tescil" olgusu da ayırt ediciliğin ilgili kişi veya kurum adına tescil edilmesidir.

Detaylar için...
Devlet Teşvikleri & AB Hibe Programları

Marka Tescil

Devletimizin; istihdam yartılması, KDV oluşturulması, toplumun refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla uygulamış olduğu Teşvik, Hibe, Destek Programlarında Kümelendik Platformu aktif rol üstlenmiştir. Ticari kar amacı güden işletmelere yönelik verilen destekler ve ticari kar amacı gütmeyen kuruluşlara verilen hibe programlarında başvuru ve uygulama aşamasında danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Kümelendik Platformu ağırlıklı olarak Ticari Kar Amacı güden   Grup Şirketleri’ne Aylık Danışmanlık usulü ile hizmet vermektedir.

Detaylar için...
Web Tasarım & Reklam & Tanıtım

Marka Tescil

Kurumsal kimlik yaygın bir kelime olmasına rağmen tam olarak içerik konusunda açıklık getirilmeyen bir konudur. İşletme sahibisiniz ve kendinizi tanıtmanız gerekiyorsa Kurumsal Kimlik karşınıza çıkacaktır.Şirket ismi, Logo, Kartvizit , Web sitesi, E-mail Adresleri, Antetli (Diplomat) zarf , Antetli kağıt , Cepli Dosya , Fatura / irsaliye / tediye, Not defteri ve formlar kurumsal kimliğinizi oluşturan materyallerdir.Kurumsal Kimlik teknoloji ile doğru orantılıdır. Bugün internet iş hayatında büyük bir öneme  sahiptir. 

Detaylar için...

Çözümlerimiz

Ticarileştirme faaliyetinin temel belirleyici unsurlarıdır. Ticarileştirme Faaliyetleri ; işletmelerin büyümeleri ve rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü sağlamalarının yanında ülkelerin milli ekonomilerine katkı sağlayan, katma değer ve döviz kazandırıcı faaliyetlerdir.

Devamını Oku

Ülke ekonomimiz, dünya ekonomisinin seyri ve sektörel şartlar neticesinde işletmelerimizin dış kaynağa ihtiyaç duyması durumunda Kümelendik platformu Ticari ve Yatırım Kredileri konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Devamını Oku

Ar-Ge Destek Programları Tübitak Ar-Ge Destekleri Ar-Ge Merkezi Destekleri İhracata Yönelik devlet Yardımları Yatırım Teşvikleri Kalkınma Ajansı Hibe Programları İpard Hibe Programları Kırsal Kalkınma Destek Programları Kosgeb Destekleri San-Tez Destekleri Teknolojik Ürün Yatırım Destek programı TTGV Destekleri Kültür ve Turizm Bakanlığı Destekleri Turizm Yatırımlarına Yönelik Destekler Kredi Garanti Fonu (KGF)Uygulamaları Tarımsal Destekler Organize Sanayi Bölgelerine Uygulanan Vergi Muafiyetleri Organize Sanayi Bölgelerine Uygulanan Teşvikler Eximbank Kredileri

Devamını Oku

Hayata geçirilmesi planlanan kısa ve uzun vadeli yatırımlarda İmalat/Üretim izni alınabilmesi, Yatırım ve İşletme Maliyetlerinin düşürülmesi, Karlılık Stratejilerinin yapılabilmesine, İmkan sunmak üzere Kümelendik Platformu, Maliyet / Kar Analizi, Etüd & Proje hazırlama Hizmetlerimiz, Fizibilite Hazırlama Hizmetlerimiz, Proje finansmanının & Proje Eş Finansmanının oluşturulması ve finansman, kaynakları ile iletişime geçilmesi, Uluslararası Sermaye Hareketleri & Kambiyo Danışmanlık Hizmetleri, sunmaktadır.

Devamını Oku

Kurumsal kimlik yaygın bir kelime olmasına rağmen tam olarak içerik konusunda açıklık getirilmeyen bir konudur. İşletme sahibisiniz ve kendinizi tanıtmanız gerekiyorsa Kurumsal Kimlik karşınıza çıkacaktır.Şirket ismi, Logo, Kartvizit , Web sitesi, E-mail Adresleri, Antetli (Diplomat) zarf , Antetli kağıt , Cepli Dosya , Fatura / irsaliye / tediye, Not defteri ve formlar kurumsal kimliğinizi oluşturan materyallerdir. Ancak ;

Devamını Oku

İnternet gündelik yaşantımızın ayrılmaz bir parçası durumundadır. İnternet dünyasında ne kadar büyük bir trafiğin döndüğü tahmin edilebilir boyutlarda değildir. İnternet siteleri üzerinden yapılan işler ve bu işlerin etki alanı her geçen gün artmaktadır. Arama Motorları, Sosyal paylaşım Siteleri her geçen gün daha fazla dünyamıza girmekte ve daha fazla başvurduğumuz platformlar haline gelmektedir.

Devamını Oku

Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır. 1948 Tarihli Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinin 27inci Maddesi: 1. Herkes toplumun kültürel faaliyetine serbestçe katılmak, güzel sanatları tatmak, bilim alanındaki ilerleyişe katılmak ve bundan yararlanmak hakkına sahiptir. 2. Herkesin sahibi bulunduğu (yarattığı) her türlü bilim, edebiyat veya sanat eserinden doğan manevi ve maddi yararlarını korunmasını isteme hakkı vardır.

Devamını Oku

Kümelendik platformu IP ( Intellectual Property) /Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesi konusunda her aşamada danışmanlık hizmeti vermektedir.

Devamını Oku

Marka Hakkında

Marka Tescil , markanızın mülkiyetinin size ait olduğunu belgelendiren süreçtir. Marka Tescil konusunda ülkemizde yetkili kurum Türk Patent Enstitüsüdür. Marka; ilgili kararnamede de anlam bulduğu üzere " bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların bic¸imi veya ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işareti içerir. "Marka Tescil" olgusu da ayırt ediciliğin ilgili kişi veya kurum adına tescil edilmesidir.

Devamını Oku

Kurumlar için; Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, vekaletname, .jpeg formatında marka örneği ve iletişim bilgileri yeterli olacaktır. Şahıslar için ; Nüfüs cüzdanı fotokopisi( T.C Kimlik Numarası), vekaletname, .jpeg formatında marka örneği ve iletişim bilgileri yeterli olacaktır.

Devamını Oku

Markalar 10 yıllık süre ile koruma altına alınırlar. Koruma tarihinden itibaren 10 yıl süre ile korunmaktadır. 10 yıllık süre sonunda Marka Yenileme işlemi yapılması gerekir. Yenileme talebinin yapılması ve ücretin ödenmesi, koruma süresinin sona erdiği ayın son günü esas alınarak önceki altı ay içerisinde gerçekleştirilir. Bu süresinin geçirilmesi durumunda, yenileme talebi ek bir ücretin ödenmesi koşuluyla, koruma süresinin sona erdiği ayın son gününden itibaren altı aylık ilave süre içerisinde de yapılabilir.

Devamını Oku

Süreç ; Marka Araştırması ( Tarafımızdan ücretsiz yapılıp rapor olarak tarafınıza sunulmaktadır ) Başvuru > Ön inceleme ( şekil ve benzerlik araması ) > Resmi Marka Bülteninde > Yayın ( Üçüncü kişilerin itirazına imkan vermek üzere kanuni süre olan 3 ay resmi marka bülteninde yayın ) > Yayına itiraz gelmemesi durumunda Tescil Kararı > Marka Tescil Belgesi Düzenleme Harcı ile beraber Marka Tescil belgesi Talebi > Marka Tescil Belgesi düzenlemesi > Yayına itiraz gelmesi durumunda ücreti mukabili karşıt görüş dosyası tarafımızdan hazırlanmaktadır. > Yayına yapılan itirazın haklı görülmesi durumunda TPE Kararına itiraz dosyası hazırlanmalıdır. > Nihai karar ( tescil veya red kararı )

Devamını Oku

Marka ; üretim ve pazarlama sürecinin bir unsuru olarak en fazla katma değer oluşturan, sahibine maliyet avantajı ile kapatılması mümkün olmayan bir rekabet avantajı oluşturan ticari bir değerdir. Bu ticari değeri belgeleyen ise ; markanın üzerindeki mülkiyetin tescili anlamına gelen "MARKA TESCİL BELGESİ dir. Ülkemizde mülkiyet tesis eden / tescil işlemini yerine getiren kurum TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ dür.

Devamını Oku

Markalar; Uluslararası Nice Anlaşmasına göre 35 sınıf ticaret 10 sınıf hizmet olmak üzere toplam 45 sınıfta gruplandırılmıştır

Devamını Oku

Endüstriyel Tasarım Tescili ; Endüstriyel yolla veya elle üretilen herhangi bir nesnenin yanı sıra bileşik bir sistem veya bunu oluşturan parçaları, setler, takımlar, ambalajlar gibi nesneleri, birden çok nesnenin veya sunuşun bir arada algılanabilen bileşimleri, grafik sembolleri ve tipografik karakterleri içine alan ürün yelpazesinde yer alan ürünlerin kendilerinin veya bir parçasının yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olmak şartıyla dış görünümlerinin koruma kapsamı altına alınmasıdır.

Devamını Oku

Türk Patent Enstitüsü nezdinde markalara 2 ayrı prosedürde itiraz yapılabilmektedir. 1) Marka Tescil aşamaları içinde yer alan Resmi Marka Bülteninde yayınlanan markalara Tescilli markalara benzer olduğu Halk nazarında karıştırılma ihtimali nedeniyle tescilli markaların zarar göreceği Düşüncesiyle itiraz edilebilir. Bu itirazlara ?karşıt görüş? dosyası hazırlanabilir. Resmi Marka Bülteninde yayınlanan markalara yapılan itirazı TPE değerlendirir ve yayına çıkmış markanın reddine veya tesciline karar verebilir 2) TPE?nin verebileceği Red Kararına itiraz edilebilir. TPE Kararına yapılan itiraza karşıt görüş dosyası hazırlanabilir

Devamını Oku

Ülkemizde Marka Tescil edilmesi ve Markalaşmaya yönelik teşvik ve destek veren kurumlar

Devamını Oku

Patent Hakkında

Tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü olarak tanımlanır. Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkıdır. Bu hakkı gösteren belgeye de patent denir. Geleneksel terminoloji ile sınai mülkiyet haklarının içinde önemli bir yer tutan "patent hakkı", özellikle teknoloji transferinin aracı olması bakımından gelişmekte olan ülkeleri daha çok ilgilendiren maddi olmayan bir mala ilişkin haktır.

Devamını Oku

Patent ; Tarım dahil, sanayideki herhangi bir spesifik sorunun çözümü" olarak tanımlanır. Patent, buluş sahibinin buluş konusu ürünü belirli bir süre üretme, kullanma, satma veya ithal etme hakkı sağlayan ticari bir değerdir. Bu değer mülkiyeti temsil eden tescil işlemi ile sağlanır. Ülkemizde Patent tescili Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. Patent başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler ; Başvuru formu Başvuru ücreti dekontu Tarifname İstemler Özet Resimler

Devamını Oku

Ülkemizde (Ulusal ) Patent Tescili Türk Patent Enstitüsü tarafından yapılmaktadır. Ulusal Patent başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler ; Başvuru formu Başvuru ücreti dekontu Tarifname İstemler Özet Resimler Uluslararası Patent Tescili Yurt Dışı Ulusal Tescil Avrupa Patenti ( EPO ) Uluslararası Patent Tescili ( PCT / WIPO ) olarak yapılabilmektedir.

Devamını Oku

Mevzuatımızda Patentler ; Usul Patenti ve Ürün Patenti Olmak üzere iki türlüdür. Usul Patenti : Nihai ürünü meydana getiren, onu ortadan kaldıran, ona şekil veren vb. işlemleri gerçekleştiren usüle (yönteme) verilen Patenttir. Ürün Patenti :Ürünün kendisine verilen patenttir. ÖNEMLİ NOT : Patent alınmış Ara Ürün kullanılarak oluşturulan Nihai Ürün aynı Patent hakkı (Ara ürüne alınan patent) ile korunmamaktadır. Başvuru şekli açısından Patentler; İncelemeli Patent İncelemesiz Patent olarak ikiye ayrılmaktadır.

Devamını Oku

Faydalı Model ; Patentin alt sistemi olup ,yeni olan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşların sahiplerine 10 yıllık süre ile buluş konusu ürünü üretme ve pazarlama hakkının tanınmasıdır. Faydalı Model Tescili Patent tesciline göre daha kısa sürede sonuçlanmakta ve işlemleri daha kolay ilerlemektedir.

Devamını Oku

Patent başvurusunun veya patentin kullanma hakkı, milli sınırların bütünü içinde veya bir kısmında geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir. Lisans sözleşmesinde patent başvurusunun veya patentin numarası, sözleşme süresi ve patent çeşidinin yer alması gerekir.

Devamını Oku

Sanayiye uygulanabilir bir buluşu mülkiyete çeviren süreç Patent Tescili belge ise Patent olarak isimlendirilmektedir. Buluş ise; Bulmak eylemi ya da biçimi; ilk kez yeni bir şey yaratma, veya Bilinen bilgilerden yararlanarak daha önce bilinmeyen yeni bir bulguya ulaşma ya da geliştirme olarak tanımlanmaktadır.

Devamını Oku

Tekniğin bilinen durumu ile ilgili yapılan araştırma raporunun yayınlanmasından sonra, üçüncü kişiler altı ay içinde, yeniliğin bulunmadığı veya tekniğin bilinen durumunun aşılmadığı veya tarifnamenin yeterli olmadığı dahil, patentin verilebilirlik şartlarının mevcut olmadığını ileri sürebilir ve itiraz edebilir.

Devamını Oku

Ulusal ve Uluslararası Patent Tescil Başvurularına - Kosgeb - Tübitak Tarafından , Başvuru, Araştırma Raporu hazırlanması ve tescil aşamalarında teşvik verilmektedir.

Devamını Oku

Online İslemler

Bize Yazın

Son Yazılar

Hizmet Markalarımız