kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Marka Tescil & Patent Tescil Ve Endüstri Partnerleri

Endüstri ortaklığı ; benzer ürünler veya benzer hizmetler üreten firmaların veya kuruluşların bir küme oluşturarak rekabet güçlerini artırmak amacıyla

-          Tedarik zinciri

-          İnsan Kaynakları

-          Altyapı gereksinimleri

-          Pazarlama faaliyetleri

ve ihtiyaç duyulabilecek diğer konularda güç birlikteliği yaptıkları oluşumlar olarak tanımlanabilir.

Endüstri partnerleri ;  bu küme içerisinde yer alan ve güç birlikteliğine “ürün/hizmet tedariki” “insan kaynakları” , “altyapı” , “pazarlama” vb konularda katkı sunan, bunun karşılığında kar paylaşımında bulunulan kişiler, firmalar , kurumlar olarak tanımlanabilir.

Kısaca Endüstri Partnerleri  “fason imalat” , “üretim” , “montaj”, “kurulum” “entegrasyon” ,  “bakım-destek”, “yazılım geliştirme” , “satış & pazarlama” konularında

-          Pazarlama Ortağı

-          İş Ortağı

-          Proje Ortağı olarak konumlandırılabilirler.

Endüstri partnerleri yeni bir oluşum için bir araya gelebilecekleri gibi mevcut ortaklıkları desteklemek, daha ileriye taşımak amacıyla da bir araya gelebilirler.  Ulusal ve uluslararası ticaretin geniş alanlara hükmettiği günümüzde “endüstri partnerliği” olgusu rekabet edebilirlik açısından büyük önem kazanmıştır.

Endüstri Partnerleri;

Pazarlama Ortağı & İş Ortağı veya Proje Ortağı olarak  yol haritasını  birlikte belirlerler.  Beraber  konulacak  hedeflere  göre insan & ürün ve mali kaynaklar belirlenir ve organizasyonlar  yapılır. Kuvvetle  muhtemel proje bazlı veya işin tamamıyla alakalı eğitimlerin organize edilmesi gerekecektir. Endüstri partnerleri , tespit edilen ihtiyaçları karşılamak amacıyla diğer Endüstri Partnerinin kaynaklarını kullanabilmekte ve işletme maliyetlerini düşürebilmektedir.

Endüstri Partnerleri diğer Endüstri Partnerlerinin ürünlerini  “bölge ve yetki tanımlaması yaparak” belirli bir bölgede satabilir. Endüstri partnerleri

-          Tedarik

-          İmalat

-          Montaj & Kurulum

-          Entegrasyon

-          Satış ve Pazarlama

-          Tahsilat

süreçlerinde iş birlikteliği yapmaktadırlar.

Açıklamaya çalıştığımız çerçevede Endüstri Partnerleri Patent’in ve Markanın ( Intellectual Property) Ticarileştirilmesi konusunda iş birlikteliği yapma imkanı bulmaktadırlar.

Marka  Tescil , Patent Tescil , Tasarım Tescil , Entegre Devre Topografya Tescili ile mülkiyeti kazanılmış Patentler, Markalar ,Endüstriyel Tasarımlar ve Entegre Devre Topografyaları

 -         Devir / Satış

-          Lisanslama

-          Franchising

-          Özel Sözleşmeler ile bilgi transferi / malzeme transferi 

-          Sermaye katılımı  ( Contractual Joint Venture  & Equity Joint Venture )

-          Üniversitelerde oluşturulan bilginin sanayiye ve ticaret hayatına kazandırılması

usulleriyle ticarileştirilebilir.

Bu usullerin her birinde geçerli olmak üzere başarılı sonuçlar almak içim Endüstri Partnerlerine ihtiyaç vardır.

Fikri Mülkiyetin Ticarileştirilmesinde sorumluluk alacak Endüstri Partnerlerinin

-          Mülkiyet konusunda anlaşmazlıklar ( hak sahipliği/tescilin iptali davaları )

-          Hak ihlali, tecavüz hali, kapsam dışına çıkılması

-          Ücret anlaşmazlıkları gibi

riskleri olabilecektir. Bu risklerin azaltılması baştan oluşturulacak sözleşmeler ile güvence altına alınmalıdır.

Murat KUŞ
Avrupa Patent Vekili

info@kumelendik.com