kumelendik telefon

Sosyal Medya

Kümelendik Gözüyle

Süper Teşvik Paketi Nedir Detayları Nelerdir.

 Süper  Teşvik Paketinde verilecek destek kalemleri ;

-          10 yıla süreye kadar Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

-          Bina İnşaat Harcamalarında KDV İadesi Desteği

-          Enerji harcamaları 10 yıla kadar %50 oranında desteklenecek

-          Gümrük Vergisi Muafiyeti Desteği

-          KDV İstisnası Desteği

-          10 Yıl Süreyle Gelir   Vergisi Stopaj Desteği 

-          Toplam Sabit yatırım Tutarının %49’unu geçmemek üzere , edinilen payların 10 yıl içerisinde yatırımcıya şartıyla sermaye katkısı desteği

-          Toplam Sabit Yatırım Tutarının 2 katına kadar Kurumalar Vergisi İndirimi Desteği

-          10 yıl  süreyle Kurumlar Vergisi İstisnası Desteği

-          Kamu alım garantisi ve alt yapı desteği ile lisans ve tescillere istisna desteği

-          Beş yılı geçmemek üzere aylık bazda brüt asgari ücretin 20 katına kadar Nitelikli Personel Desteği

-          49 Yıl süreyle bedelsiz yatırım yeri tahsisi

-          Yatırımın tamamlanmasını müteakip öngörülen istihdamın 5 yıl sağlanması şartı ile taşınmaz bedelsiz olarak yatırımcıya devredilecek

Devlet Teşvik ve Hibe Programları konusunda DOĞRU ve DETAYLI BİLGİ edinmek için 

KÜMELENDİK PLATFORMU

destek@kumelendik.com

 

Ticarileştirme